Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

fantasmagorie
2598 b4a0 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasmaller smaller
fantasmagorie
0650 858d
Reposted fromfelicka felicka vialajla lajla
fantasmagorie
4186 8b8d 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahope24 hope24
fantasmagorie
3915 1f81 500
Reposted fromkjuik kjuik

November 14 2017

fantasmagorie
fantasmagorie
fantasmagorie
Kiedy masz 20 - 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy, że umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.
W życiu chodzi o to, aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głową w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano, bo znów nie wyszło.
I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.
Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne i bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.
A na koniec i tak pamiętamy te rzeczy, które były niestabilne i niebezpieczne.
— Piotr C.
fantasmagorie
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaavooid avooid

November 13 2017

8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viablaxkseoul blaxkseoul
2122 1889
Reposted fromerial erial viahysterie hysterie
fantasmagorie
2005 e0a3 500
Reposted frompiehus piehus viamozgmnienieboli mozgmnienieboli
fantasmagorie
Reposted fromFlau Flau viamayamar mayamar
fantasmagorie
7041 cbc8 500
don't do drugs kids
Reposted fromdossya dossya viakubaf kubaf
fantasmagorie
9987 5d52 500
— Piotr Mosoń
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viachapstick chapstick
9471 a8fb 500

toastoat:

wahoo!! hell yeah!!!

Reposted fromvampiric vampiric viatickimicki tickimicki
fantasmagorie
3183 6572 500
It's funny because it's true.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaunique unique
fantasmagorie
5172 d821 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapankamien pankamien

November 09 2017

fantasmagorie

November 07 2017

fantasmagorie
Reposted fromparkaboy parkaboy viapirania pirania

October 26 2017

fantasmagorie
8728 1639
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainsomniia insomniia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl