Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

fantasmagorie
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viapirania pirania
fantasmagorie

WŁAŚNIE BYŁEM ŚWIADKIEM ROZCZAROWANIA TEJ DEKADY

Stoję na balkonie i ćmię sobie szluga, aż tu nagle do kosza na śmieci podlatuje gawron i jak nie zacznie rwać torebki ze środka, zapiera się nogami jak pojebany klapę sobie skrzydłem podtrzymuje, wysiłek godny jednej z 12 prac Herkulesa! 

No i tak szarpie się z tym koszem przez te dobre 3 minuty, aż w końcu jeb wyrwała, jest łup!!! 
No i rozpakowuje towar ze 'sreberka' zanurza dziób w tych 'pysznościach' aż tu nagle przychodzi smak... gówna. (bo to był kosz na psie gówna)
Stanął jak wryty i patrzy się w przestrzeń zdając sobie sprawę z tego, że teraz przez pół tygodnia wszystko mu będzie smakować tym gównem, bo przecież dzioba od środka se nie wyczyści.

KURWA MAĆ, ta klęska na tej ptasiej 'twarzy' wypaliła mi się już trwale w świadomości i jestem pewien, że będzie to ostatni obraz jaki zobaczę umierając i przeglądając flashbaki .........................

fantasmagorie
0933 67c6 500
Reposted frometerycznie eterycznie viapirania pirania

July 01 2017

fantasmagorie
fantasmagorie
Reposted fromkarakachanow karakachanow via0 0

June 22 2017

fantasmagorie
6211 b1db 500
Reposted fromtfu tfu viapirania pirania

June 13 2017

fantasmagorie
9048 ae0b 500
Reposted fromdelain delain viaBrewOfLonging BrewOfLonging
fantasmagorie
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viaBrewOfLonging BrewOfLonging

June 09 2017

fantasmagorie
1680 4231 500
Reposted frommsofall msofall viairmelin irmelin
fantasmagorie
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
fantasmagorie
1082 5b93
Reposted fromLadykwa Ladykwa viapirania pirania

May 24 2017

fantasmagorie
3543 8463 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaraindrops raindrops
fantasmagorie
5093 8a66 500
Reposted fromhagis hagis viapirania pirania
fantasmagorie
5862 2a80 500
Reposted frompamietaj pamietaj viairima irima
fantasmagorie
6467 16a2
Reposted fromswojszlak swojszlak viairima irima

May 14 2017

fantasmagorie
1582 0bf6 500
fantasmagorie
1897 e138 500
Reposted frombrianmay brianmay viapirania pirania
fantasmagorie
3347 5650
Reposted fromarancione arancione viamyfavourite myfavourite
fantasmagorie
1146 6172
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaraindrops raindrops

May 04 2017

fantasmagorie
1516 ebd0
changes...
Reposted frommissmaya missmaya viaz-jakiej-racji z-jakiej-racji
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl